Het bestuur

De vereniging telt circa 265 leden, waarvan er zeven zitting hebben in het bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig uit alle sectoren en vormen daarmee gezamenlijk een afspiegeling van het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee. Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

voorzitter
dhr D.J. Buijze
vice voorzitter
dhr J.P. Robijn
secretaris
mw. M.T.Broer
penningmeester
dhr S.L. Visser
activiteiten
mw. B.M. Moerkerk
activiteiten
dhr. J.J.J. Tanis
bestuurslid
dhr J.M. van der Wulp

 

 

De vereniging geeft vier keer per jaar een ledenmagazine uit. In het ledenmagazine wordt aandacht gevraagd voor actuele ontwikkelingen in de eilandelijke samenleving, het lokale bedrijfsleven en landelijke wet- en regelgeving. Verder komen individuele ondernemers aan het woord met een presentatie van hun bedrijf en is er de mogelijkheid om te adverteren.

GO Magazine!

Food Eiland Goeree-Overflakkee

“ Op de website kunnen de leden een korte beschrijving geven van hun onderneming en de gezichten daarachter. In het magazine, dat vier keer per jaar onder alle ondernemers op het eiland wordt verspreid hebben de leden de mogelijkheid zich aan de hand van een bepaald thema zich uitvoeriger te presenteren ”

Benieuwd naar de komende evenementen? Bekijk hier de agenda.