Het bestuur

De vereniging telt circa 265 leden, waarvan er zeven zitting hebben in het bestuur. De bestuursleden zijn afkomstig uit alle sectoren en vormen daarmee gezamenlijk een afspiegeling van het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee. Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

voorzitter
dhr J.P. Robijn
vice voorzitter
secretaris
dhr. C.A. van Vliet
penningmeester
dhr S.L. Visser
activiteiten
mw. B.M. Moerkerk
activiteiten
dhr. J.J.J. Tanis
bestuurslid
mw. R. J.A. Bron – Slis
bestuurslid
dhr A. van Kampen

De vereniging geeft twee keer per jaar een ledenmagazine uit. In het ledenmagazine wordt aandacht gevraagd voor actuele ontwikkelingen in de eilandelijke samenleving, het lokale bedrijfsleven en landelijke wet- en regelgeving. Verder komen individuele ondernemers aan het woord met een presentatie van hun bedrijf en is er de mogelijkheid om te adverteren.

Een warm welkom!

Aan ons nieuwste lid AV Recruitment

De Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) zoekt naar de verbinding van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Ze organiseert jaarlijks diverse netwerkevenementen, waaronder een jaaruitje, een winter- en een zomerborrel, diverse bedrijfsbezoeken en een algemene ledenvergadering met borrel/diner met één of meer interessante sprekers.