Over VBGO

Missie

De Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee is de representatieve vereniging voor ondernemers uit alle sectoren van het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee.

Doelstellingen

 • Het in onderling contact brengen van de leden.
 • Het stimuleren van zakelijke en persoonlijke contacten in een informele sfeer.
 • Het ontwikkelen van kennis van en over ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de eilandelijke economie.
 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemingen.
 • Het mede bevorderen van een constructieve en productieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
 • Het bevorderen van de aanwas van jonge leden om de continuiteit van de vereniging te waarborgen.

Strategie

De missie en doelstellingen kunnen worden gerealiseerd met behulp van de volgende strategieën:

 • Het bevorderen van samenwerking tussen de leden onderling om te komen tot een gemeenschappelijke visie op kansen en bedreigingen.
 • Het organiseren van bijeenkomsten over thema’s die actueel zijn en breed leven in het lokale bedrijfsleven om kennis en inzicht te vermeerderen.
 • Het bevorderen van goede verhoudingen tussen de aangesloten leden en de overheid door op te treden als gesprekspartner in de overlegsfeer tussen overheid en bedrijfsleven.
 • Het leggen van contacten met en tussen de leden van de vereniging om zowel persoonlijke als zakelijke banden hechter te smeden en te komen tot een krachtig netwerk.
 • Het bezoeken van bedrijven op en buiten Goeree-Overflakkee om de kijk op mogelijkheden en ontwikkelingen te blijven vernieuwen.
 • Het creëren van een gemoedelijke en informele onderlinge sfeer tijdens bijeenkomsten.Het bevorderen van de aanwas van jonge leden door in de keuze van thema’s en de invulling van programma’s mede af te stemmen op de voorkeuren van deze groep.
 • Het ondersteunen van de doelstellingen en strategie door middel van een adequate communicatie met de leden via een eigen ledenmagazine.

Contact

VBGO
Postbus 107
3240 AC Middelharnis

E-mail: secretaris@vbgo.nl

Een warm welkom!

Aan ons nieuwste lid CS Staal

De Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) zoekt naar de verbinding van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Ze organiseert jaarlijks diverse netwerkevenementen, waaronder een jaaruitje, een winter- en een zomerborrel, diverse bedrijfsbezoeken en een algemene ledenvergadering met borrel/diner met één of meer interessante sprekers.