Privacy Statement

VBGO beschikt over gegevens die haar leden zelf hebben ingevoerd op de website van de vereniging (www.vbgo.nl). Voor zover leden hun gegevens niet digitaal hebben ingevoerd, beschikt VBGO over de contactgegevens van de leden én haar contactpersonen. Dit betreft naam, adres, naam contactpersoon en emailadres van zowel bedrijf (als dit opgegeven is) als contactpersoon.

De gegevens van de leden van VBGO worden gebruikt voor het verstrekken van informatie over de vereniging aan de leden in de ruimste zin van het woord, zoals het uitnodigen van bijeenkomsten, contributieheffing en –inning en het bijhouden van een ledenadministratie.

Voor het verzenden van het VBGO Magazine (GO! Magazine) is een overeenkomst gesloten met Eilanden Nieuws. Voor de verzending van het magazine krijgt Eilanden Nieuws de beschikking over de zakelijke adresgegevens die bij ons bekend zijn (naam bedrijf en factuur adres).

VBGO wisselt geen informatie uit met derden tenzij vooraf eerst toestemming is gevraagd aan u als lid.

VBGO bewaart de gegevens van haar leden en de door haar als contactpersonen aangemelde personen niet langer dan nodig is. Leden kunnen zelf de publieke ingevoerde gegevens inzien, wijzigen dan wel verwijderen met behulp van de aan hen verstrekte (persoonlijke) inlogcode. Daarnaast kunnen leden ook een verzoek doen tot inzage, correctie of wijziging van gegevens ten behoeve van facturatie.

De secretaris van VBGO is Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken onder secretaris@vbgo.nl

PRIVACY VERKLARING VBGO 2018

GO Magazine!

Food Eiland Goeree-Overflakkee

“ Op de website kunnen de leden een korte beschrijving geven van hun onderneming en de gezichten daarachter. In het magazine, dat vier keer per jaar onder alle ondernemers op het eiland wordt verspreid hebben de leden de mogelijkheid zich aan de hand van een bepaald thema zich uitvoeriger te presenteren ”

Benieuwd naar de komende evenementen? Bekijk hier de agenda.