Privacy Statement

VBGO beschikt over gegevens die haar leden zelf hebben ingevoerd op de website van de vereniging (www.vbgo.nl). Voor zover leden hun gegevens niet digitaal hebben ingevoerd, beschikt VBGO over de contactgegevens van de leden én haar contactpersonen. Dit betreft naam, adres, naam contactpersoon en emailadres van zowel bedrijf (als dit opgegeven is) als contactpersoon.

De gegevens van de leden van VBGO worden gebruikt voor het verstrekken van informatie over de vereniging aan de leden in de ruimste zin van het woord, zoals het uitnodigen van bijeenkomsten, contributieheffing en –inning en het bijhouden van een ledenadministratie.

Voor het verzenden van het VBGO Magazine (GO! Magazine) is een overeenkomst gesloten met Eilanden Nieuws. Voor de verzending van het magazine krijgt Eilanden Nieuws de beschikking over de zakelijke adresgegevens die bij ons bekend zijn (naam bedrijf en factuur adres).

VBGO wisselt geen informatie uit met derden tenzij vooraf eerst toestemming is gevraagd aan u als lid.

VBGO bewaart de gegevens van haar leden en de door haar als contactpersonen aangemelde personen niet langer dan nodig is. Leden kunnen zelf de publieke ingevoerde gegevens inzien, wijzigen dan wel verwijderen met behulp van de aan hen verstrekte (persoonlijke) inlogcode. Daarnaast kunnen leden ook een verzoek doen tot inzage, correctie of wijziging van gegevens ten behoeve van facturatie.

De secretaris van VBGO is Functionaris Gegevensbescherming en te bereiken onder secretaris@vbgo.nl

PRIVACY VERKLARING VBGO 2018

Een warm welkom!

Aan ons nieuwste lid CS Staal

De Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) zoekt naar de verbinding van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Ze organiseert jaarlijks diverse netwerkevenementen, waaronder een jaaruitje, een winter- en een zomerborrel, diverse bedrijfsbezoeken en een algemene ledenvergadering met borrel/diner met één of meer interessante sprekers.