Delta Netwerk viert eerste lustrum rond thema “Smart Water en circulaire economie”

MIDDELHARNIS – Voor het vijfde jaar op rij, en dus het eerste lustrum belevend, werd woensdag 21 december op Goeree-Overflakkee Het Delta Netwerk gehouden. Ditmaal in de aula van de Prins Maurits Scholengemeenschap in Middelharnis, waar tijdens de netwerkbijeenkomst het thema ‘Smart Water en circulaire economie’ centraal stond. Ruim 150 stakeholders uit de wereld van de drie O’s waren er vertegenwoordigd: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Het Delta Netwerk bedoelt deze drie sectoren samen te brengen en te verbinden, om in gezamenlijkheid aan te pakken waar ‘t de ontwikkeling en vooruitgang betreft van de economie op Goeree-Overflakkee. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. En daar bedoelen de bijeenkomsten van Het Delta Netwerk aan bij te dragen.‘Ga het gesprek aan, investeer in verbindingen, zet het eiland beter op de kaart en benadruk de bijzondere positie van Goeree-Overflakkee’, zo is het motto.

Tijdens het meer formele gedeelte van Het Delta Netwerk staat rondom het thema van de bijeenkomst het gesproken woord centraal. Daarna volgt een informeel deel, bedoelt om te netwerken. Om de economie op het eiland verder te verbeteren hebben de ondernemers, onder regie van de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO), de handen ineen geslagen, onder andere om de verduurzaming van het eiland te versnellen. Hiervoor werd een strategie uitgedacht die de naam ‘Smart Water’ kreeg. Deze strategie zet in op maximaal gebruik van wat op en rond het eiland volop aanwezig is: water. Door ons omgevingswater een belangrijke(r) rol te gaan laten spelen in het producten- of dienstenaanbod van ondernemers, komt wat de natuur aanreikt de regionale economie ten goede. Een slimme manier van gebruikmaking van het omringende water. Vandaar ‘Smart Water’. Ofwel: circulaire economie, een vorm van verduurzaming.

Duurzaam denken en werken

Tijdens haar welkomstwoord van de vijfde Delta Netwerk bijeenkomst sprak burgemeester Ada Grootenboer haar tevredenheid erover uit dat dit ontmoetingsplatform zich steeds verder uitbreidt en dat duurzaamheid inmiddels een prominente rol speelt in het denken op Goeree-Overflakkee. “Een geweldige ontwikkeling. Want we dragen de morele plicht om duurzaam te denken en te werken, om naar een circulaire economie te gaan. We zijn er inmiddels achter dat duurzaam werken geen blok aan ons been is en dat het een gezonde economie niet uitsluit. Integendeel, het zet onze gemeente op voorsprong. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat we complexe en moeilijke vraagstukken niet meer alléén, maar sámen moeten oplossen. We hebben elkaar nodig en daarom is het belangrijk om verbindingen met elkaar te leggen. Goeree-Overflakkee heeft een centrale rol in de zuidwestelijke delta. Dat brengt een extra verantwoording met zich mee. En het is belangrijk daar ook de jeugd bij te betrekken. We doen het immers niet voor onszelf, maar voor de generaties na ons. Bovendien kunnen zij niet alleen van ons ouderen leren, maar wij ook van hen en van hun jeugdige, verfrissende ideeën. In de samenleving heeft Het Delta Netwerk zich al bewezen!”, aldus de burgemeester.

Ingewikkelde processen

Namens de provincie Zuid-Holland zou gedeputeerde Han Weber het woord voeren, maar wegens ziekte was deze verhinderd en nam provinciaal programmadirecteur Hans Kleij voor hem de honneurs waar. In vogelvlucht liet hij dé grote zaken de revue passeren die op en rond het eiland een groot belang hebben en waaraan in gezamenlijkheid wordt gewerkt. Zoals de ontsluiting van het eiland door de wegen N59 en A29, die steeds meer dichtslibben, visserij, cultuurhistorie en de energietransitie. “Het laatste is een megaopgave”, gaf Kleij aan, “maar zoals die hier aangepakt wordt: chapeau! Het getuigt van grote stuurmanskunst!” Dat laatste geldt volgens Kleij ook voor hoe de openstelling van de Haringvlietsluizen en de gevolgen daarvan voor de zoetwatervoorziening worden opgepakt, evenals de ontwikkeling van de noordrand van het eiland en de verbetering van de waterkwaliteit van de Grevelingen. “Allemaal ingewikkelde en moeilijke processen die hier in gezamenlijkheid tot stand aan ’t komen zijn. En natuurlijk het Smart Water project, ook zo’n voorbeeld voor heel het land: zó moeten de dingen georganiseerd worden!”, betoogde Kleij.

1600 nieuwe banen

Als voorzitter van de FOGO en programmamanager van het Smart Water project wees ook Steef Visser op het belang van het gezamenlijk optrekken en aanpakken van de economische belangen van Goeree-Overflakkee door de drie O’s. “We waren een krimpregio, maar als eiland wilden we dat niet. Het is mogelijk gebleken krimp om te zetten in groei. Daar maakten we een plan voor, waarbij we in 2025 op verschillende werkgebieden maar liefst 1600 nieuwe hoogwaardige banen op het eiland willen hebben. Dán creëren we groei. Hier wordt inmiddels volop aan gewerkt, op een manier zoals geen enkele andere gemeente dat doet. Het vereist echter wel een nauwe samenwerking tussen de drie O’s. Ondernemers, Onderwijs en Overheid zijn van wezensbelang voor elkaar. Alléén kunnen we het niet. Samenwerken is een vorm van willen. De Stuurgroep Smart Water is zojuist gestart, met prominenten uit de provinciale en eilandelijke drie O’s. Smart Water is een majeur project maar het móet kunnen. Echter, alléén als we ’t met z’n allen doen. Doet u mee…?”, zo prikkelde Visser zijn gehoor.

Circulaire economie

Namens Rabobank Nederland schetste Richard Piechocki, programmamanager Circulaire economie bij de bank, een aantal voorbeelden van bedrijven in Nederland die op succesvolle wijze met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan en zo tot nieuwe producten en innovatieve productieprocessen zijn gekomen. Hergebruik van materialen neemt daarbij een belangrijke plaats in, zoals dierlijke urine die op een melkveehouderij wordt gebruikt om daar algen en eendenkroos uit te winnen voor consumptief gebruik. Of een ondernemer die aan de slag is gegaan met een proces ‘van plant tot plank’, waarbij uit plantaardig materiaal gevelbekleding wordt gemaakt. Of een agrarisch bedrijf dat zich op zilte landbouw is toe gaan leggen en onderzoekt welke landbouwgewassen met zoutwater kunnen groeien.

Rabobank Nederland zelf heeft ook een duurzaamheidsproject. Onder de titel ‘Circular Economy Challenge’ helpt en begeleidt ze ondernemers om circulaire economie in hun bedrijf toe te passen en te implementeren. Volgend jaar introduceert Rabobank Het Haringvliet dit programma ook in deze regio en kunnen belangstellende ondernemers zich hiervoor aanmelden.
Ook op eilandelijke bodem zijn er trouwens al voorbeelden van circulaire economie. Agrariër Jaap-Jan Ras heeft van de mestproblematiek in de melkveehouderij een kans gemaakt, zo zei hij tijdens de Netwerk Delta bijeenkomst. Uit de mest produceert hij ‘groen’ gas dat hij aan huishoudens in de omgeving levert. “Maar zonder samenwerking met andere partijen, zoals de gemeente, de bank en energiemaatschappijen, krijg je zoiets niet voor elkaar.”

Plasticvissen

En dán was er nog die gastspreker, Marius Smit uit Amsterdam, die op ’t idee was gekomen om afvalplastic op te gaan vissen uit de Amsterdamse grachten en om de vangst te hergebruiken voor de bouw van een boot… Een droomidee dat ‘ie graag waar wilde maken, zonder te weten hoe of wat. Een proces van zo’n zes jaar volgde, waarin het idee hem zowel financieel aan de grond dreigde te brengen als hem grote bekendheid opleverde als plasticvisser in de grachten van Neêrlands hoofdstad. Alleen door op gegeven moment de juiste personen om zich heen te krijgen, slaagde de Amsterdammer erin z’n idee verwezenlijkt te zien worden. Maar niet de bouw van een boot van plastic afval werd z’n succes, maar het vissen in de plasticsoep van Amsterdam. Het werd en wordt nog steeds ontvangen als een origineel evenement voor groepsuitjes, in alle geledingen van de samenleving en in binnen- en in buitenland. Smits bedrijf geniet inmiddels bekendheid onder de naam Plastic Whale en laat inmiddels, om te kunnen blijven beantwoorden aan de steeds toenemende vraag naar het plasticvissen, zijn achtste boot bouwen – uit de plastic soep natuurlijk.
En nóg zo’n innovatief idee van hem: van de zeer vele plasticdoppen die bij grote evenementen op straat belanden maakt Marius Smit het mogelijk om er ter plekke waste boards van te bakken. Straks ook op meerdere plekken in de wereld, zo is zijn streven. “Totaal nieuwe ideeën, die goed zijn voor circulaire economie én voor duurzaamheid”, zo vatte Smit ‘t samen.

Leerlingenideeën

Maar het zou ‘t Delta Netwerk niet zijn geweest als daar niet ook de bijdrage was van leerlingen van de Prins Maurits scholengemeenschap. Docent Bartha Moerkerk legde uit dat ook Havo 4-leerlingen op school geprikkeld worden om in groepjes na te denken over initiatieven op het gebied van duurzaamheid, die voor ondernemers op het eiland goed zouden kunnen zijn. Uit alle aangedragen ideeën werden er vijf geselecteerd om tijdens Het Delta Netwerk te presenteren door middel van een 60-seconden-pitch. En een jury, gevormd door burgemeester Grootenboer, Hans Kleij, Steef Visser en Jan Verhage, bepaalde deze avond welk van de vijf ideeën het winnende zou zijn. Dat bleek het initiatief te zijn dat Marije Vroegindeweij namens haar groepje presenteerde: voor een bedrijventerrein een wedstrijd organiseren waarbij de aldaar gevestigde bedrijven uitgedaagd worden zo goed mogelijke energiebesparende maatregelen te bedenken. Het winnende bedrijf krijgt een keurmerk uitgereikt. Voor dit initiatief won de groep een cheque van € 250, die ter plekke in ontvangst genomen werd.

Na het officiële deel van de bijeenkomst was er nog geruime tijd gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken, of, om het motto van Het Delta Netwerk aan te halen: ‘het gesprek aan te gaan en te investeren in verbindingen’.

Overige actualiteiten

GO! magazine Een goedbezochte nazomerborrel Naar de overkant GO! magazine 2022 FOGO Nieuwsbrief Beroepscampus Winterborrel 2020 GO! magazine – 2022 Ondernemerscongres 35 jaar VBGO NaZomerborrel 2019 Ledenreis 2019: gezelligheid op en aan het water! Nieuw onderdeel bij Omloop Goeree-Overflakkee op 30 & 31 augustus 2019 ALV 2019 – generaties verbinden Boeiende uitleg bij Onwijs Ledenreis viel in de smaak! VBGO leden bezoeken WebNL Ondernemers op bezoek bij Franzen landbouw Ledenreis VBGO was dit jaar dicht bij huis Eerste VBGO ondernemerscafé Winterborrel 2017 Delta Netwerk viert eerste lustrum rond thema “Smart Water en circulaire economie” Veiling eerste oesters 26 september 2016 Verkeershinder N59 tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein Afsluitingen week 30 t/m 32 Bedrijfsbezoek Poppies Melissant Ledenuitje Schiedam Gemeente Goeree-Overflakkee introduceert welkomstpakket Enquête Avans Hogeschool naar pontverbinding Kennisochtend Smart Water 2 juni 2016 (FOGO) Géén spookfactuur Verkoop webwinkels in 2015 verder gestegen Openbare laadpaal aanvragen Retail positief over 2016 Ondernemers weer positief over werkgelegenheid in bedrijf Update detailhandelsvisie GO Ondernemersprijs GO 2016

Een warm welkom!

Aan ons nieuwste lid Porum

De Vereniging van Bedrijven Goeree-Overflakkee (VBGO) zoekt naar de verbinding van alle ondernemers op Goeree-Overflakkee. Ze organiseert jaarlijks diverse netwerkevenementen, waaronder een jaaruitje, een winter- en een zomerborrel, diverse bedrijfsbezoeken en een algemene ledenvergadering met borrel/diner met één of meer interessante sprekers.